Феноменологично ателие

философия, музикология

Литературен клуб | музикология | философия

 

 

 

 

 

 

 

 

Красимир Делчев, „Отслабването на личната памет в постмодерната технизирана съвременност и пресъхването на възвишените романтични чувства“

 

„Кореспонденцията между Лайбниц и Кларк, 1715“, пр. Виолета Кръстева

 

 

„Правила за човешкия парк. Отговор на писмото на Хайдегер „За хуманизма“, пр. Теодора Карамелска

 

 

 

 

 

Очаквайте тук текстове, представяни на Феноменологичното ателие!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]